Oane Galama prolongeert de koningstitel; Hanneke Westert en Timo van der Knaap springen ook koninklijk in Burgum

Oane Galama won al drie keer het Keningsljeppen; in 2021 voor het laatst. Zaterdag prolongeerde hij zijn titel en sprong met de Nederlandse driekleur in de top van de polsstok, met koningin Hanneke Westert en prins Timo van der Knaap aan zijn zijde, naar de overkant.

Hanneke Westert, Oane Galema en Timo van der Knaap (vanaf links) poseren in de kransen als winnaars van het Keningsljeppen in Burgum.

Hanneke Westert, Oane Galema en Timo van der Knaap (vanaf links) poseren in de kransen als winnaars van het Keningsljeppen in Burgum. Foto: Dijks Media / Henk Jan Dijks

Het vormde het traditionele sluitstuk na een tien uur durend spektakel in de zestiende editie van het Keningsljeppen in Burgum. Daar wordt sinds 2006 gestreden om de koninklijke titels en die klassieker – die ook meetelt voor de Goude Rige – wordt door de fierljeppers vaak gezien als het startpunt op weg naar de belangrijkste wedstrijden van het seizoen en te vergeven titels. ,,Dit is echt de start. It is no heal july en ek de heechste tiid. Wy ha lang genôch prutst, sis mar. It is no tiid foar goede dingen”, aldus koning Galama.

Op nul beginnen

Nieuws

menu