Ook zonder wedstrijdstatus is in ere herstelde marathon tussen Rottevalle en Easterlittens mooie stap voorwaarts

Wedstrijden en andere sportevenementen mogen in Nederland vanwege corona dan nog altijd niet zijn toegestaan, een kleinschalige trainingsloop organiseren kan wél. Onder die noemer werd de marathon tussen Rottevalle en Easterlittens zaterdag na meer dan twee decennia in ere hersteld.

Voormalig organisator Koop Hoekstra (groene jas) geeft het startschot, de nieuwe gangmaker Guus Hoekstra (oranje shirt) doet mee.

Voormalig organisator Koop Hoekstra (groene jas) geeft het startschot, de nieuwe gangmaker Guus Hoekstra (oranje shirt) doet mee. Foto: Rens Hooyenga

Rust regeert in Easterlittens als Joke Hoekstra (24) even voor enen een kunststof tafel uit haar bestelbus haalt en naast de dorpskerk neerzet. Verder oogt de Huylckensteinstrjitte verlaten. Waar de deelnemers aan een marathon bij aankomst normaal gesproken een feestelijk onthaal wacht, valt hen ditmaal slechts een bescheiden applaus van aanwezige vrienden en familie ten deel. Plus een bakje koffie of beker chocolademelk.

Krap drie uur eerder zijn ruim twintig marathonlopers in Rottevalle vertrokken voor een tocht van ruim 42 kilometer. De route loopt eerst parallel aan de Wâldwei richting Leeuwarden, waarna passages door Warten, Wergea en Wirdum volgen. Om aan de vereiste afstand te komen, wordt vervolgens nog een kleine omweg door Wytgaard en Mantgum gemaakt, maar vanaf Baard leidt het parkoers in één rechte lijn richting finish.

Ontstaansgeschiedenis

Dat de eindstreep juist in het centrum van Easterlittens is getrokken, heeft alles te maken met de bijzondere ontstaansgeschiedenis van de marathon die van 1991 tot 2000 tien keer in omgekeerde richting gelopen werd. Destijds geïnitieerd door Rottevalster Koop Hoekstra.

De toenmalig landmeter ontdekte tijdens een werkbezoek aan Easterlittens per toeval een steeg in het dorp die dezelfde naam droeg als zijn woonplaats: De Rottefalle. Van het een kwam het ander en bij opmeting bleek de afstand tussen het voetbalveld in Rottevalle en de steeg in ‘Littens’ precies 42 kilometer te bedragen.

Overtuigd van zijn idee om een marathon tussen beide dorpen op poten te zetten, klopte Hoekstra bij Stichting Clubhuis It Hagehiem aan, waarbinnen alle sportverenigingen van Rottevalle vertegenwoordigd zijn. ,,Doe hiene wy samar tritich frijwilligers ‘op de been’ dy’t my wol helpe woene”, weet hij nog.

Geen verdere groei

In de jaren daarna groeide Hoekstra’s evenement uit tot een alom gewaardeerde loop. ,,Mar echt grut is it noait wurden”, blikt hij terug. De beslissing om geen wedstrijd aan de marathon te verbinden, zat een verdere ontwikkeling wel eens in de weg, denkt de oud-ambtenaar. ,,Efternei besjoen is dat miskien wol spitich.”

Want na tien edities waarin de marathon ook in estafettevorm gelopen kon worden, trokken Hoekstra en zijn mede-organisatoren de stekker uit het evenement, dat sindsdien nooit meer terugkeerde op de kalender. Totdat Guus Hoekstra (geen familie van) begin dit jaar het plan opvatte om de marathon – binnen de coronamaatregelen – nieuw leven in te blazen.

,,Ik bin oan it trainen foar in hiele triatlon ein augustus en woe op dizze wize graach in ekstra prikkel kreëarje”, verklaart de 52-jarige inwoner van Donkerbroek, die twee fysiotherapiepraktijken runt. Een poging om meer te weten te komen over de marathon tussen Easterlittens en Rottevalle strandde aanvankelijk wegens gebrek aan informatie op internet. ,,Mar yn in konsult mei in klant út Surhústerfean kaam it te praat en hy wist my krekt út te lizzen wêr’t de steech dêr’t alles mei begûn wie. Doe waard it al gau serieuzer.”

Net geen 25 man

Wat aanvankelijk bedoeld was als een trainingsloop met een paar bevriende atleten, mondde uiteindelijk uit in een deelnemersveld van net geen 25 man. ,,Dochs mei it absolút it predikaat evenemint net ha”, benadrukt Hoekstra, wiens dochter Joke de lopers opwacht bij de finish. ,,Der binne ûnderweis trije fersoargingsposten, mar gjin prizen en elkenien draaft foar himsels. Nei fiif minuten leit it spul al útinoar.”

Dat blijkt wel wanneer bedenker Koop Hoekstra even na tienen in Rottevalle het startschot geeft en er meteen een kopgroep ontstaat. Daarin naast de latere ‘winnaars’ Jort van Zutphen (36) uit Weidum en Willem Wijma (31) uit Oosternijkerk ook Jelle Broersma uit Wytgaard, die in zijn woonplaats afhaakt, maar volgens Wijma wel belangrijk is geweest. ,,Wy hawwe in soad oan him hân.”

Uiteindelijk bereiken Van Zutphen en Wijma na twee uur, 55 minuten en 35 seconden samen de steeg in Easterlittens. ,,Sa moai as wat”, stelt Van Zutphen. ,,Wy traine in soad, dus de kilometers meitsje wy wol. Mar hjoed gie it der einlik wer om. It doel wie om Willem nei in tiid ûnder de trije oeren te bringen. Dat is slagge.”

Ultra-Trail du Mont-Blanc

Voor Wijma is het zijn eerste echte marathon, omdat hij als triatleet en ultraloper normaliter (veel) grotere afstanden rent. Doel vormt dit jaar de Ultra-Trail du Mont-Blanc , een wedstrijd over 168 kilometer met tienduizend hoogtemeters. ,,Geweldich”, vindt hij. ,,Eins soe ik no yn Frankryk wêze moatte foar in oare wedstriid oer tachtich kilometer, mar die gie net troch en dus wie dit as ôfsluter fan in trijedaags trainingskamp yn Súd-Limburch in goed alternatyf.”

Van Zutphen hoopt komende maand aan de Frysman-triatlon mee te doen. ,,Al spant dat der noch wat om. Hjoed wie yn alle gefallen in moaie test nei in lange perioade sûnder mjitmominten”, zegt hij. ,,Ik ha genoaten.”

Of het in ere herstellen van de marathon tussen Rottefalle en Easterlittens een eenmalige actie was, hangt van veel factoren af, zegt Guus Hoekstra. ,,Mar as de minsken it in sukses fine, dan doch ik it grif nochris.”