Het pompeblêdenshirt geeft Tessa Kramer vleugels in Winsum. Fierljepster uit It Heidenskip mikt na tweede dagzege op 17-metergrens

Op dezelfde plek als waar ze afgelopen jaar Fries kampioen werd, sprong Tessa Kramer zaterdag eindelijk voorbij de grens van zestien meter. Het leverde de klassementsleidster uit It Heidenskip in Winsum naast een persoonlijk record ook haar tweede dagzege op.

Vreugde bij Tessa Kramer na haar winnende sprong van 16,32 meter.

Vreugde bij Tessa Kramer na haar winnende sprong van 16,32 meter. Foto: Henk Jan Dijks

Voor het eerst in haar fierljeploopbaan begon Tessa Kramer zaterdag als klassementsleidster aan een wedstrijd in de eerste klasse, maar in plaats van te bezwijken onder de druk die dat logischerwijs met zich meebracht, beleefde ze een unieke avond. Springend in het pompeblêdenshirt kwam de regerend Fries kampioen tijdens de zogeheten Waadhoekeljepperij op de schansen van Winsum tot een winnende afstand van 16,32 meter. ,,Oft it my wjukken jout? Blykber wol.”

Het was een mooi moment op Sint Japik, waar Kramer in afwezigheid van Marrit van der Wal voor de tweede keer dit seizoen de beste was. Vorig jaar maakte ze na een lange periode van afwezigheid haar rentree in het wedstrijdcircuit en kwam de Friese titel begin september nog min of meer als een verrassing, nu lijkt de zus van oud-juniorenkampioen Freark Kramer klaar om structureel met de besten mee te doen.

Progressie

De grootste oorzaak voor die plotselinge progressie ligt volgens de inwoonster van Amersfoort verscholen in het feit dat ze een goede winter heeft ‘gedraaid’. ,,Dêrtroch ha ’k in soad oan myn sprint-, krêft- en klimkapasiteiten wurkje kind. Wy mochten troch koroana spitigernôch allinnich mar yn duo’s traine, mar om’t ik dochs thúswurkje moast en de atletykferiening tichteby sit, wie de stap om de baan op te gean ek net sa grut.” Zo heeft ieder nadeel ook weer zijn voordeel.

Eenmaal terug op de schans merkte Kramer al snel de positieve effecten. Haar aanloop is door het verrichtte sprintwerk flink verbeterd. ,,Mar it slagget my kwa koördinaasje no ek folle better om de ynsprong op te fangen.” Het resultaat? Een zorgvuldig opgebouwde wedstrijd, met na twee vijftienmetersprongen in de voorronde dus ook een nieuw persoonlijk record tijdens de finale (16,32).

Zeventien meter

Wat er meer mogelijk is, zal de toekomst uitwijzen. Maar Tessa Kramer liet er zelf na haar zege geen twijfel over bestaan. ,,De folgjende stap is foarby de santjin meter”, zei de vrouw die Femke Rispens (14,88) en Pytrix Westra (14,73) naar de plaatsen twee en drie verwees. ,,As ik doch wat ik hjoed ek die, moat dat kinne.”

Ze krijgt daarbij in ieder geval voorlopig geen concurrentie van Van der Wal. De Nederlands recordhoudster ontbrak in Winsum vanwege corona en degradeert naar de tweede klasse, omdat ze nog maar één goede afstand had neergezet.

Zegereeks Veenstra

Een andere ljepper die de handen op elkaar kreeg was Arend Veenstra. Het talent uit Surhuizum verlengde zijn zegereeks in de jongenscategorie en deed dat op spectaculaire wijze, door via 17,55 en 17,61 op 18,27 te belanden: een persoonlijk record. Bij de junioren pakte Riemer Durk Krol in eveneens zijn beste prestatie ooit de winst (18,70). Inger Haanstra bleek het beste meisje (14,86).

Zo boeiend als de strijd op de andere schansen was, zo saai werd de wedstrijd in de senioren-topklasse. Maar volgens winnaar Oane Galama (20,09) viel de ljeppers daarbij niet veel te verwijten. ,,Der leit in enoarme kûle yn de barte en dêrtroch reitsje je yn de oanrin it ritme kwyt. Dan krijst in wedstriid lykas dizze, mei in gigantysk soad wietsprongen. Dat is skande en fertsjinnet it fierljeppen net.”

Uitslagen

WINSUM. Fryske Fierljep Kompetysje. Mannen, senioren topklasse: 1. Oane Galama (Hilaard) 20,09 meter, 2. Nard Brandsma (Workum) 19,41, 3. Sytse Bokma (Hindeloopen) 19,12, 4. Jan Teade Nauta (IJlst) 18,51, 5. Rutger Piersma (Koudum) 17,82. Junioren: 1. Riemer Durk Krol (Heeg) 18,70, 2. Minne Smit (Winsum) 18,01, 3. Wisse Broekstra (Tzummarum) 17,49. Jongens: 1. Arend Veenstra (Surhuizum) 18,27, 2. Jelmer de Jong (Tzum) 15,41, 3. Germ Terpstra (Tzum) 15,39. Vrouwen, topklasse: 1. Tessa Kramer (It Heidenskip) 16,32, 2. Femke Rispens (Niehove) 14,88, 3. Pytrix Westra (Burgum) 14,73. Meisjes: 1. Inger Haanstra (It Heidenskip) 14,86, 2. Hanneke Westert (Sneek) 14,74, 3. Hilde van der Weij (Sint Jacobiparochie) 14,01.