Praktische invoering derde klasse wordt uitdaging, maar het Frysk Ljeppers Boun is klaar voor de start van uitgesteld seizoen

In de rubriek ‘De vooruitblik’ kijkt het Friesch Dagblad vooruit naar een evenement dat binnenkort plaatsvindt. Ditmaal aandacht voor de start van het uitgestelde fierljepseizoen. We belden met Frysk Ljeppers Boun (FLB)-voorzitter Etty Kramer-Spriensma.

Etty Kramer-Spriensma, sinds dit jaar de nieuwe voorzitter van het Frysk Ljeppers Boun (FLB)

Etty Kramer-Spriensma, sinds dit jaar de nieuwe voorzitter van het Frysk Ljeppers Boun (FLB) Foto: Simon Bleeker

Hoi Etty, dêr wie it langferwachte berjocht dan: it fierljepseizoen set op 30 juny útein foar de earsteklassers en de jongerein oant en mei tolve jier meie twa en in heale wike earder alwer los. Bliid mei nim ik oan?

Nieuws

menu