De 102e Rengersdag op Sonnenborgh. En hoe een 'swart stikje yn de wet' bepalend is voor het wedstrijdverloop

Niets was wat het leek gisteren op de 102e Rengersdag, waar reputaties sneuvelden, ‘lijstvullers’ schitterden en een ‘lucky loser’ voor de tweede dag op rij won.

‘Dat wie wer boppe, dat wie in boppeslach!’ Was getekend: Kees van der Schoot.

‘Dat wie wer boppe, dat wie in boppeslach!’ Was getekend: Kees van der Schoot. Foto: Dijks Fotografie

Kortom, spanning en sensatie op Sonnenborgh, de schitterende kaatsarena van de Leeuwarder Kaatsclub LKC (van 1902). Zou je denken. Maar zoals gememoreerd: niets was wat het leek. Het algehele niveau van de beste kaatsers van Fryslân was te laag om de ‘Rengers’ van 2021 als spektakelstuk te kunnen betitelen.

Nieuws

menu