Rianne de Vries uit Akkrum is voor de derde keer op de Olympische Spelen, maar schaatste daar nog nooit een wedstrijd. Nu wel? 'As ik net ride mei, dan is it net sa dat myn karriêre mislearre is'

Shorttracker Rianne de Vries maakt in Beijing dan wel haar derde Winterspelen mee, veel ervaring heeft ze niet. De voorgaande keren was ze reserve en bleef ze aan de kant. Zal ze nu wel meedoen? ,,Je wolle altyd ride. Mar de kâns is grut dat ik net ryd.”

Rianne de Vries voert het veld aan tijdens de Invitation Cup in de Elfstedenhal in Leeuwarden voor Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer (r).

Rianne de Vries voert het veld aan tijdens de Invitation Cup in de Elfstedenhal in Leeuwarden voor Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer (r). Foto: ANP

Op de dag dat de 31-jarige Friezin te horen kreeg dat ze was geselecteerd voor de Olympische Spelen, kreeg haar vriend Daan Breeuwsma juist te horen dat hij was afgevallen. ,,Dat wie in hiele grutte opluchting. Ik wie bliid dat it wer slagge wie, mar oan ‘e oare kant joech it wol in dûbeld gefoel”, zegt De Vries, die lang in onzekerheid verkeerde over haar uitzending naar het Verre Oosten. Nadat de selectiecommissie half december vier mannen en vier vrouwen had aangewezen moesten de niet-geselecteerden een maand wachten op het verlossende woord.

Nieuws

menu