Na pupillen wint 'gouden trio' Drie spul is út uit Sint Annaparochie in Wommels ook schooljongensbond

Kaatsvereniging Drie spul is út uit Sint Annaparochie heeft zaterdag voor de vijfde keer in de clubhistorie de bondspartij bij de schooljongens gewonnen. In de finale tegen Sexbierum/Pietersbierum beschikte het supertrio over de langste adem en pakte het de tweede bondszege in vier jaar tijd.

Hjalmar Dijkstra, Jelvin Kaper en Iwan Hiddina (vanaf links) zijn in Wommels namens de afdeling Drie spul is Út uit Sint Annaparochie blij met het winnen van de schooljongensbond.

Hjalmar Dijkstra, Jelvin Kaper en Iwan Hiddina (vanaf links) zijn in Wommels namens de afdeling Drie spul is Út uit Sint Annaparochie blij met het winnen van de schooljongensbond. Foto: Henk Jan Dijks

Daar was het trio Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga en Hjalmar Dijkstra verantwoordelijk voor. Drie jaar nadat de pupillenbond was gewonnen sloeg het ‘gouden trio’ zaterdag in Wommels opnieuw toe, door in de finale de afdeling van Sexbierum/Pietersbierum (Remco Post, Nick van der Walt en Stijn Scheffer) met 5-4 en 6-2 te verslaan.

Op het kaatsveld in Wommels, waar over anderhalve week De Freule wordt gekaatst, mochten de schooljongens al voorzichtig mijmeren over mooie successen en volle tribunes. Op die locatie kan binnen afzienbare tijd pas echt kaatsgeschiedenis geschreven worden op weg naar eeuwige roem. Als de jaren gaan tellen en schooljongens jongens zijn geworden. Pas dan gaat het echt om de knikkers. Bij Drie spul is út in Sint Annaparochie weten ze hoe dat werkt.

Niet cadeau gekregen

Dat successen uit het verleden (1967, 1970, 1977 en 2007) bij de schooljongens geen garantie bieden voor de toekomst is genoegzaam bekend. Nadat het afdelingspartuur aangevoerd door Jelvin Kaper in 2018 bij de pupillen zegevierde, was het zaterdag – dankzij een overbruggingsjaar vanwege de corona omdat er vorig jaar geen bondspartijen waren – opnieuw raak bij de schooljongens. Daar was geen speld tussen te krijgen, al ging het wel wat moeizamer dan anderhalve maand geleden bij de afdelingswedstrijd in Reduzum. Daar kreeg het winnende trio vijf eersten tegen, zaterdag bijna drie keer (14) zoveel over vijf omlopen.

Dat illustreerde dat het trio van ‘Sint Anne’ het niet cadeau kreeg. In de finale tegen De twa doarpen/DIOS stonden Kaper c.s. in no-time een spel achter, zonder dat Sint Annaparochie ook maar een punt had gescoord. Onder meer door vijf opslagmissers van Iwan Hiddinga en twee bovenslagen van Nick van der Walt.

In die fase nam Kaper de eerste opslag over en bracht tot twee keer toe op 6-4 met een zitbal de stand weer in evenwicht. ,,It wie wichtich om ‘t se wer werom te pakken. Ik naam de opslach oer en dan is it saak om de bal yn it perk te bringen. En doe kamen wy goed werom”, zei Kaper.

Op 2 om 2 en 6-4 timmerde Hiddinga de bal over de bovenlijn voor de 3-2 voorsprong. Maar de volgende twee bordjes gingen weer naar Sexbierum/Pietersbierum, dat op 20 juni in Reduzum nog derde was geworden. Het belangrijke zevende eerst leverde Jelvin Kaper op 3 om 3 en 6-4 in door vanaf de stuit tot twee keer toe het perk te missen. In het achtste eerst neemt Hiddinga de voorbest opslag weer over en na een bovenslag op 4-4 en 6-0 en een zitbal op 5-4 en 6-2 wordt het Sexbierumer pleit beslecht.

Nieuwe machtsgreep

Vader Arjen Bouwe Hiddinga hield het, net als in 2018, niet droog. ,,Dit is geweldich. Wy wiene ien fan ‘e favoriten, mar it is net te leauwen dat wy it foar in twadde kear winne. Trije jier lyn ha we it pupillenbûn ek wûn. En mei itselde trio”, stamelde Jelvin Kaper na de nieuwe machtsgreep van het trio. Volgend seizoen begint hij met Iwan Hiddanga aan een nieuw kaats hoofdstuk bij de jongens. Maar deze is in ieder geval op een mooie manier afgesloten.

Er waren derde prijzen voor Baard met frontman Tjitte Reitsma en Dronryp, dat met 5-5 en 4-6 net te kort kwam tegen de latere verliezend finalist Sexbierum/Pietersbierum. ,,We begonnen niet goed, maar kwamen sterk terug. We waren mentaal sterker, maar het was helaas net niet goed genoeg”, zei achterinse Jardo Sterkenburg van Dronryp. ,,Dan moeten we het op De Freule maar proberen recht te zetten.”

Prijswinnaars : 1. Sint Annaparochie (Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga en Hjalmar Dijkstra), 2. Sexbierum/Pietersbierum (Remco Post, Nick van der Walt en Stijn Scheffer), 3. Dronryp (Arjen Bauke Hofstra, Jardo Sterkenburg en Brent Jesse van Beem) en 3. Baard (Reiner Meulenaar, Titte Reitsma en Jesse Greidanus).

WOMMELS. Schooljongensbond: eerste omloop: 1. Franeker – 2. Niawier/Metslawier/Oosternijkerk 5-4 en 6-2, 3. Tzum - 4. Dronryp2 5-1 en 6-4, 5. Grou2 – 6. Jutrijp/Hommerts 5-3 en 6-0, 7. Scharnegoutum – 8. Sint Annaparochie 1 4-5 en 6-6, 9. Oude Bildtzijl1 – 10. Lollum-Waaxens 4-5 en 2-6, 11. Sint Annaparochie 2 – 12. Dronryp1 0-5 en 4-6, 13. Reduzum – 14. Bitgum 5-3 en 6-4, 15. Witmarsum – 16. Stiens 0-5 en 4-6, 17. Bolsward – 18. Raerd 3-5 en 6-6, 19. Wommels – 20. Sexbierum/Pietersbierum1 1-5 en 0-6, 21. Makkum – 22. Grou1 3-5 en 4-6, 23. Wiuwert – 24. Arum 4-5 en 2-6, 25. Oude Bildtzijl2 – 26. Blije 2-5 en 6-6, 27. Sexbierum2 – 28. Baard 4-5 en 4-6, 29. Folsgare staand nummer. Tweede omloop: 29. Folsgare – 1. Franeker 5-2 en 6-4, 3.Tzum – 5. Grou2 5-2 en 6-4, 8. Sint Annaparochie – 10. Lollum-Waaxens 5-3 en 6-6, 12. Dronryp1 – 13. Reduzum 5-3 en 6-6, 16. Stiens – 18. Raerd 4-5 en 4-6, 20. Sexbierum/Pietersbierum – 22. Grou1 5-2 en 6-6, 24. Arum – 26. Blije 5-3 en 6-4, 28. Baard staand nummer. Derde omloop: 28. Baard – 29. Folsgare 5-4 en 6-4, 3. Tzum – 8. Sint Annaparochie 1-5 en 4-6, 12. Dronryp – 18. Raerd 5-2 en 6-4, 20. Sexbierum/Pietersbierum – 24. Arum 5-1 en 6-4. Halve finales: 28. Baard – 8. Sint Annaparopchie 2-5 en 4-6, 12. Dronryp – 20. Sexbierum/Pietersbierum 5-5 en 4-6. Finale: 8. Sint Annaparochie – 20. Sexbierum/Pietersbierum 5-4 en 6-2.