Dit artikel is vandaag gratis

Door de brand uit de brand. Hoe een nieuw onderkomen de redding betekende van de 50-jarige tafeltennisvereniging Bergum

Negen van de vijftien leden van TTV Bergum hebben zich rond de tafel verzameld. Het zijn van links naar rechts Alvar Grol, Ger van Hooff, Wiebe Kobus, Mike Simons, Sija van Weenen, Henk Doldersum, Menno Postma, Gert van Weenen en Jan Minnema. De club bestaat morgen op de kop af 50 jaar. Foto: Jilmer Postma

Waar TTV Bergum in het gedateerde Minnertshof een bestaan op zichzelf leidde, is dat in de gloednieuwe sporthal de Nije Westermar wel anders. ,,Wy binne kwa sfear en ûnderkommen sa fan de jierren santich de 21e ieu ynstapt.”

Door de brand uit de brand. Het was zeker niet de eerste gedachte die bij Jan Minnema (47) opkwam toen hij daags na dierendag 2017 (4 oktober) vernam dat sporthal Westermar in Burgum door een grote brand volledig verwoest was. Maar toen de stofwolken waren opgetrokken en de plannen van een Nije Westermar werkelijkheid werden, kon de secretaris van TTV Bergum niet anders dan concluderen dat het vuur van oktober 2017 weleens de redding van de club zou kunnen betekenen.

Wellicht is de vader hier de wens van de gedachte, maar feit is dat TTV Bergum - vandaag op de kop af 50 jaar oud - er met de verhuizing twee jaar geleden naar de gloednieuwe Burgumer sporthal er qua accommodatie enorm op is vooruitgegaan. Tot de brand zetelde de club in gymzaal Minnertshof, een gebouw dat de sporen van meer dan vijftig jaar gebruik met zich meedraagt. ,,As ik binnen kaam foelen de eagen alle kearen wer as earste op de poster fan Veilig Verkeer Nederland út 1971. Dat idee”, zegt Minnema.

Waar TTV Bergum in het gedateerde Minnertshof een bestaan op zichzelf leidde, is dat in de Nije Westermar wel anders. „Wy sitte op de boppeseal en it is allegear glês om ús hinne. Yn de earste wiken kamen der mear minsken efkes del om te sjen as yn al dy lêste jierren yn Minnertshof by inoar. Wy binne kwa sfear en ûnderkommen sa fan de jierren santich de 21e ieu ynstapt.”

Kwetsbaar

Vijftien seniorenleden (veertien mannen en één vrouw) telt TTV Bergum op de dag van het jubileum. „It is kwetsber”, beaamt Minnema. „Folle lytser moat it ek net wurde. It kin noch krekt, mar wat grutter soe moai wêze.” Zo groot als medio jaren tachtig, de tijd dat hij zelf lid werd, zal het echter nooit weer worden. De club telde destijds meer dan honderd leden. „Fan de ein fan de jierren sechtich ôf krigen de minsken wat mear frije tiid om hannen. Dat wie ek de tiid dat lytsere sporten as tafeltennis populêr waarden en rûnom clubs oprjochte waarden.”

In Burgum gebeurde dat officieel op 16 september 1971, vandaag exact 50 jaar geleden. Een speciale vermelding verdient Ger van Hooff, de huidige voorzitter. Hij was er, als enige van de huidige leden, bij toen de club vijftig jaar geleden werd opgericht. Minnema: „Ger is de driuwende krêft efter de feriening.”

Sportief gezien deed TTV Bergum altijd goed mee. Nog niet lang geleden speelde het nog in de Noordelijke divisie. Maar toen er steeds meer spelers en speelsters om diverse redenen afscheid namen, moesten de sportieve ambities noodgedwongen bijgesteld worden. ,,It is in club dêr’t de geselligens en sportiviteit foarop stiet. In club foar rekreanten, mar as je wolle kinne je ek kompetysje spylje. Wy hawwe noch twa kompetysjeteams.”

Tamar Kooistra

Eén van de bekendste namen uit de geschiedenis van de club is vijfvoudig Fries kampioene Tamar Kooistra, die voor het Groningse GTTC zelfs nog eredivisie speelde. Kooistra leerde de beginselen van de sport bij TTV Bergum, dat de viering van het jubileum vanwege corona klein zal houden. „Op de earstkommende clubjûn is der oranjekoeke”, lacht Minnesma.

Op diezelfde avond wordt zeer waarschijnlijk ook het bij de club zeer geliefde Ultimate Tafeltennis gespeeld. Bij deze nieuw spelvorm worden van vier tafeltennistafels één grote tafel gemaakt. Het is een mix van tennis en tafeltennis, fysiek zwaar en vooral erg spectaculair om te doen en te zien. „It kin ien tsjin ien spile wurde, mar wy dûbelje allinnich. Wy binne der hjir mei ús allen gek op. It is in kompleet oare dynamyk. As’t nei in potsje Ultimate Tafeltennis wer in ‘gewoan’ potsje spilest, is it krekt ofst fanút in frachtwein in Fiat ynstapt bist.”

Binnenkort ook een jubileum te vieren met uw sportclub? Mail naar sport@frieschdagblad.nl en wij zoeken u op.

Nieuws

menu