Tjisse Steenstra ‘stenigt’ elk perk in eigen dorp en wint met Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar op de Van Aismadag in Bitgum

‘Dizze wie foar beppe’, zo sprak opslager Tjisse Steenstra gisteren na afloop van editie nummer 126 van de Van Aismadag in Bitgum. Een verwijzing naar de ernstig zieke moeder van mem Hinke Steenstra en tevens een illustratie van waar de prioriteiten liggen bij de kaatser Steenstra.

Hans Wassenaar (l) en Tjisse Steenstra winnen samen met Renze Pieter Hiemstra de finale van de Van Aismadagen in Bitgum van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra.

Hans Wassenaar (l) en Tjisse Steenstra winnen samen met Renze Pieter Hiemstra de finale van de Van Aismadagen in Bitgum van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Foto: Henk Jan Dijks

Want de winst in eigen dorp samen met Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar van de vrije formatiepartij voor heren hoofdklasse kende vele verhalen om de wederopstanding van Steenstra te verklaren. En misschien ligt de sleutel wel in het werkwoord afgeschreven, het zusje of broertje van miskenning.

De PC van dit jaar heeft aangetoond wat het gevoel van miskenning of het gevoel te zijn afgeschreven kan doen met topkaatsers als Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra. Het kan het effect hebben van een druppel benzine in de buurt van een brandende lucifers. Magische krachten, met de winst op de PC als resultaat.

,,As ik it ergens sjen litte kin dat ik noch net ôfskreaun bin, dan is dat wol yn eigen doarp’’, zo dacht Steenstra aan de vooravond van de Van Aismadag. Het gevoel in de eigen huiskamer cultiveren met eindeloos die bal over de heup te halen, uiteraard zonder dat de bal de kans kreeg een ruit naar de eeuwigheid te helpen. Want eerlijk is eerlijk, zaterdag leek het er nog niet bepaald op dat de vorm er bij Steenstra aan zat te komen.

Lange aanloop

Een druilerige Van Aismadag met twaalf parturen had gisteren een lange aanloop nodig voordat het echt begon. Het echte begin was de partij in de tweede omloop ‘om ‘e preemje of neat’ tussen het trio Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra tegen de latere winnaars. En het vuur laaide op, zo zou je kunnen zeggen over de mannen in het blauw. Met een kritische bril op zou je ook kunnen zeggen dat het wel weer eens tijd werd want de laatste winst werd op een woensdag in Minnertsga behaald. Het vervolg was bepaald ontoereikend met de afstraffing van 5-1 in Kimswerd van een week geleden nog vers in het geheugen.

In Bitgum was de rolverdeling net even anders. Een gretig trio Steenstra troefde de oranjehemden op alle fronten af. Een vijftal treffers en enkele door Steenstra afgedwongen kwaadslagen van Triemstra brachten de partij bij 3-1 al uit evenwicht. Toen Hiemstra ook nog eens op die belangrijke 6-6 de feestgangers in de partytent achter de boven wakker schudde, was de overgave getekend. Een buitenslag op de zes van Van der Bos in het volgende eerst betekende 5-1. Op 6-4 kon Triemstra de kaats niet passeren en werd de finale veiliggesteld.

Met het partuur Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra als de verwachte tegenstanders. Het trio had in de tweede omloop tot 3-3 de nodige moeite met Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis. Een koninklijke Drent sloeg op die stand met 6-6 aan de telegraaf boven. De luchtband van de oppositie liep snel leeg. Op 4-3 en 6-0 had Drent twee boven slagen op het repertoire waarvan de laatste op 6-0. Ook het volgende eerst werd op 6-0 beslist met een kwaadslag van invaller Bouwhuis, die niet echt afgetraind oogde, maar zijn uitslagtechniek was nog altijd die van een groot talent die halverwege is uitgestapt.

Galavoorstelling

De halve finale tegen Jelle Attema, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar had ook schriftelijk afgedaan kunnen worden. Op 5-0 en 6-4 maakte Bergsma een einde aan de martelgang van de opponenten.

Niemand had rekening gehouden met de galavoorstelling van Steenstra. Daar was met een 3-1 achterstand ook geen reden voor. Bergsma hield op de zes de regie strak in eigen handen en hengelde moeiteloos het eerste spel binnen. Steenstra verraste met een zitbal op de zes, maar dat deed Bergsma een eerst later ook. Dus 3-1 voor de withemden.

Extra bonus

En wat er toen gebeurde spotte met alle kaatswetten van de laatste weken. Kaatsen op Drent is een vorm van vragen om problemen want de Harlinger is bijna niet te temmen. Geen Kootstra die alles zoals gebruikelijk op zijn dak krijgt. Met als extra bonus een werkeloze Bergsma die alleen maar kon toekijken hoe Steenstra op 1-3 het eerst pakt op 6-2 met een retourslag.

Vervolgens mocht Bergsma toekijken hoe Steenstra twee eersten aan de opslag stond, met een attente Wassenaar die enkele matige uitslagen retourneerde tot in het perk. Op 3-3 en 6-2 sloeg Kootstra de bal kwaad en na veertien keer opslaan op 4-3 werd het tijd voor een ander.

Een ontregelde Bergsma miste vervolgens twee keer op de zes het perk, de laatste op 5-3 en 6-4. ,,Je kunt niet altijd een zes gooien, het liep niet, mooi triest’’, zo zei Drent ietwat mistroostig na afloop.

En zo liet Steenstra in eigen dorp zien dat je de opslager voorlopig nog niet hoeft af te schrijven. Met een liefdevolle buiging opgedragen aan ‘beppe’, want dat stond bovenaan.


Prijswinnaars Van Aismadag: 1. Tjisse Steenstra (Bitgummole) (koning), Renze Pieter Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 2. Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 3. Jelle Attema (Makkum), Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra).


Cijfers Van Aisma Bitgum. Eerste omloop: 1. André van Dellen, Jouke Bosje en Willem Heeringa – 2. Youri de Groot, Hendrik Jan van der Velde en Jelte Pieter Dijkstra 5-2 en 6-2; 3. Jelle Attema, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar – 4. Lieuwe van der Werff, Sip Jaap Bos en Riemer Hoekstra 5-3 en 6-6; 5. Auke Boomsma, Hyltje Bosma en Patrick Scheepstra – 6. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 2-5 en 0-6; 7. Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis (voor Gerben de Boer) – 8. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten5-5 en 6-6 (partuur Dijkstra wint) 9. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra – 10. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Thomas van Zuiden 5-1 en 6-0; 11. Haye-Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma – 12. Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 1-5 en 0-6; Tweede omloop: 1. André van Dellen c.s. - 3. Jelle Attema c.s. 3-5 en 4-6; 6. Marten Bergsma c.s. - 7. Paul Dijkstra c.s. 5-3 en 6-0; 9. Gert-Anne van der Bos c.s. - 12. Tjisse Steenstra c.s. 1-5 en 4-6. Halve finale: 3. Jelle Attema c.s. - 6. Marten Bergsma c.s. 0-5 en 4-6. 12. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Finale: 12. Tjisse Steenstra c.s. - 6. Marten Bergsma c.s. 5-3 en 6-4.