Topparturen bij het vrouwenkaatsen verdelen de buit eerlijk tijdens vrijeformatiewedstrijden in Burgwerd en Vrouwenparochie

De balans in het vrouwenkaatsen blijft onveranderd in het voordeel van het partuur van Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Dat trio zegevierde zondag in de vrijeformatiewedstrijd in Vrouwenparochie voor de zevende keer dit seizoen, terwijl een dag eerder Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia in Burgwerd de tweede seizoenszege in de wacht sleepten. Beide parturen stonden afgelopen weekeinde in de halve finales tegenover elkaar, waarbij de pot eerlijk werd verdeeld.

Topoverleg tussen Sjanet Wijnia , Margriet Bakker en Ilse Tuinenga (vanaf links) tijdens hun partij in de halve finale tegen het partuur van Nynke Sijbrandij.

Topoverleg tussen Sjanet Wijnia , Margriet Bakker en Ilse Tuinenga (vanaf links) tijdens hun partij in de halve finale tegen het partuur van Nynke Sijbrandij. Foto: Henk Jan Dijks

Het was, na de vrijeformatiewedstrijd van eind juli in Sexbierum, de derde keer dat de trio’s van Sijbrandij en Tuinenga elkaar troffen op de drempel van de eindstrijd. En ook daarin slaat de balans met 2-1 door naar Sijbrandij c.s. Die kregen zaterdag in Burgwerd, nadat het trio in Harlingen tot twee keer toe door het oog van de naald glipte, na tien gewonnen partijen weer eens een nederlaag te slikken. Was getekend: Ilse Tuinenga.

Ze bestookte in Burgwerd met succes het vijandelijke perk en daar was geen kruit tegen gewassen. Zelfs het duo Scheepstra/Zeinstra was daar niet tegen bestand. Toch was een 4-1 voorsprong niet geruststellend. ,,Se binne topfavoryt en hawwe it bêste partoer. Allinnich as wy hiel goed binne, dan kinne we se ferslaan. Wy ha in pear kear kânsleas ferlern. En twa kear mei 3-0 foar stien, en dochs ferlern”, zei de opslager uit Franeker, die blij was met de winst. ,,It wie wol moai om wer ris te winnen. Dêr wie ik tige bliid mei.”

Achtste confrontatie

Maar de ene dag is de andere niet, ondervond ook Ilse Tuinenga in de achtste onderlinge confrontatie in het winderige Vrouwenparochie. Zowel aan de opslag als in het perk slaagde trio Tuinenga er niet in het partuur van Sijbrandij pijn te doen. Na het verlies in Burgwerd had coach Peter Tolsma het trio weer even op scherp gezet, waarbij Marrit Zeinstra in het achterperk weer als vanouds rake klappen uitdeelde. Ze bezorgde haar partuur tot twee keer toe op 6-6 het bordje met een hercules, terwijl Tuinenga op 5-2 en 6-6 met een opslagmisser de handdoek gooide.

Zo moest trio Tuinega voor de derde keer dit seizoen genoegen nemen met het brons, terwijl het partuur van Annet de Haan voor de derde keer dit seizoen de eindstrijd haalde. Dat daarin Sijbrandij c.s. met 1-5 en 2-6 voor de derde keer aan het langste eind trokken behoeft geen nadere uitleg. ,,Dat wie eins in ferplicht nûmerke. It ferskil is te grut”, omschreef de opslager uit Franeker de strijd om de derde plaats met het jeugdige partuur van Serena Hovenga.

Maar dat lijkt wel een beetje de toekomst van het vrouwenkaatsen te zijn, want Harmke Siegersma, Tineke Dijkstra en Margriet Bakker stoppen aan het eind van het kaatsseizoen. De eerste is er wel klaar mee, de tweede is zwanger en de derde heeft fysieke ongemakken. ,,It is benammen myn knibbel dat ik besluten ha om op te hâlden en ik ha ek wat minder nocht en plezier deryn. Boppedat ha ik op ’t stuit wat lêst fan ‘e ljisk. It is eins in kombi fan beide.”

Toekomst vrouwenkaatsen

Tuinenga vreest een beetje voor de toekomst van het vrouwenkaatsen, nu er weer drie routiniers stoppen. ,,Ik fyn it hiel soarchlik. De jonge famkes krije de kâns om troch te komme, maar je witte net hoe’t it útpakt”, zegt de opslager, die samen met achterinse Sjanet Wijnia Louise Krol begroet als voorinse. ,,Dat bringt wer in nije útdaging en nij plezier. Mar it giet om de krâns en as’t dy der te min of net is, dan jout dat op in gegeven momint wol minder plezier.”

Dus houdt Margriet Bakker het na dit seizoen voor gezien. Maar ze is van plan de resterende weken nog een onuitwisbare indruk achter te laten. Want over anderhalve week staat in Weidum de Frouljus PC alweer op de rol. Want het partuur van Ilse Tuinenga is in haar ogen op voorhand niet kansloos. ,,Sy hawwe in pear kear faker wûn dan ús. Wy hawwe twa kear wûn, dus it kin. Sa’n dei is faaks in dei apart. Miskien treffe wy inoar wol yn ‘e earste omloop. Miskien is dat wol goed foar ús.”

Prijswinnaars Burgwerd: 1. Ilse Tuinenga (Franeker) Margriet Bakker (Easterlittens) en Sjanet Wijnia (Wommels); 2. Sietske Okkema (Easterein), Jeska Terpstra (Easterein) en Martzen Deinum (Wommels); 3. Nynke Sijbrandij (Leeuwarden), Manon Scheepstra (Leeuwarden) en Marrit Zeinstra (Groningen).

Prijswinnaars Vrouwenparochie : 1. Nynke Sijbrandij (Leeuwarden), Manon Scheepstra (Leeuwarden) en Marrit Zeinstra (Groningen); 2. Annet de Haan (Sint Annaparochie), Lotte Delgrosso (Minnertsga) en Annelien Broersma (Leeuwarden) en 3. Ilse Tuinenga (Franeker) Margriet Bakker (Easterlittens) en Sjanet Wijnia (Wommels).

Cijfers Burgwerd. Eerste omloop: 1. Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma – 2. Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia 3-5 en 6-6; 3. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra - 4. Tineke Dijkstra, Louise Krol en Harmke Siegersma 5-1 en 6-4; 5. Aletta van Popta, Mintje Meintema en Miranda Scheffer – 6. Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum 2-5 en 6-6; 7. Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma - 8. Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Simona Kootstra 4-5 en 2-6. Halve finale: 2. Ilse Tuinenga c.s. - 3. Nynke Sijbrandij c.s. 5-3 en 6-0; 6. Sietske Okkema - 8. Roelie Kroondijk c.s. 5-5 en 6-0. Om de derde prijs: 3. Nynke Sijbrandij c.s. - 8. Roelie Kroondijk c.s. 5-1 en 6-6. Finale : 2. Ilse Tuinenga c.s. - 6. Sietske Okkema c.s. 5-2 en 6-0.