Partuur van Tzum is met Robin Benders, Steven Koster en Jorrit Palma de verrassende winnaar van de 119e Freule in Wommels

Steven Koster, Robin Benders en Jorrit Palma uit Tzum stonden in de finale op de Freule in Wommels gisteren tegenover Wiebe Siemen Leenstra, Harold de Boer en Jelmer Miedema van Jellum-Bears. Met Tzum als verrassende winnaar.

Robin Benders, Steven Koster en Jorrit Palma (vanaf links) van de afdeling Wêz Wis Tsjom hebben de 119e editie van de Freule gewonnen door Jellum-Bears in de finale met 5-5 en 6-4 te verslaan. Coach Johan Koster toont trots de lucratieve wisselprijs, de 'Villa van de Freule'.

Robin Benders, Steven Koster en Jorrit Palma (vanaf links) van de afdeling Wêz Wis Tsjom hebben de 119e editie van de Freule gewonnen door Jellum-Bears in de finale met 5-5 en 6-4 te verslaan. Coach Johan Koster toont trots de lucratieve wisselprijs, de 'Villa van de Freule'. Foto: Henk Jan Dijks

Als je de halve finale en de finale van de Freule in Wommels zou verfilmen, dan zou je kiezen voor een happy end. Dan zou je met de klanken van symfonische muziek Steven Koster, Robin Benders en Jorrit Palma, Wiebe Siemen Leenstra, Harold de Boer en Jelmer Miedema en ook Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Redmar Cnossen uit Bolsward hand in hand naar de horizon laten lopen. Het licht van een prachtige kaatstoekomst tegemoet met een mooie zonsondergang op de achtergrond en voor alle negen een gereserveerde kamer in de Villa van de Freule.

Helaas, fysiotherapeut Jelle Eijzenga zei het al na afloop: sport is wreed. En hij kan het weten, want alle pijntjes van de dag kwamen bij hem langs. Alleen die pijn van die vijf centimeter in het linkerhoekje van het achterperk kon hij niet wegmasseren. Het verschil tussen eeuwigheid en vergetelheid. En dat in een slotpartij die beschouwd kan worden als een ode aan de kaatssport, een lofdicht of lofzang samengevat in het woord kaatsode.

Want dat kon je gerust op de eindstrijd tussen Tzum en Jellum-Bears plakken met het tweelingdorp als de favoriet vooraf. Een partuur dat in de breedte evenwichtiger was. Grote man Jelmer Miedema in het achterperk, Harold de Boer als sterke voorperkspeler en Wiebe Siemen Leenstra als tweede opslager buiten het perk. En een degelijke plaatsvervanger van Miedema als die even de richting kwijt was. Een flexibel partuur dat niet schroomde na twee opslagmissers even ‘wat oars’ te doen.

Ridder te paard

Die evenwichtige breedte had Tzum niet te bieden. Maar Wêz Wis Tsjom had wel een Steven Koster in de aanbieding. Een grootse Koster mag je wel zeggen, een heroïsche Koster ook die zich in de partij vastbeet. Een ridder te paard die uitdagend drie kwart van het perk pakte met als heldhaftige schildknaap Benders die precies op de juiste momenten de goede dingen deed. En dat was wel nodig want de roodhemden van Jellum-Beers (Goutum en Hilaard) liepen uit naar 4-1. Koster miste twee keer op 6-6 en Miedema liet het perk op 6-6 kansloos.

Op 4-1 en 2-6 miste Leenstra het perk, 4-2, als een herrezen ridder opende Koster het volgende eerst door de bal met de stuit boven te slaan. En dan even een rondje opslag maken, zoals Flip Soolsma in zijn beste dagen. Uitdagen dus en het werkte, want Miedema miste het perk twee keer. Toch werd het opnieuw 6-6 met een formidabele bovenslag van Koster. Koster nam natuurlijk risico door meer dan de helft van het perk onbezet te laten, het leek bijna een variant op het beeld de ‘Kontsjekiekers’ in Franeker. Risico omdat beide opslagers van Jellum-Bears over een snelle platte bal beschikten.

Rug tegen de muur

Die grip op het onbemande voorperk bleef achterwege. De 4-1 veranderde in 4-4 en als Steven Koster op 6-4 te ver richt, staat het trio van Tzum opnieuw met de rug tegen de muur. Het laatste eerst, de fase in een kaatspartij waarin iedereen gelijke kansen heeft, favoriet en underdog. Koster doet op 2-2 een eerste greep naar de macht door twee keer boven te slaan, 6-2 dus. De Boer kan dat kunstje ook en dus is het 6-4. En dan volgt die onwaarschijnlijk mooie zitbal in het linkerhoekje, die vijf centimeter die het verschil maakt tussen wanhoop en vreugde.

,,Dy jonge is sa sterk, dy kin wol twa dagen keatse’’, zo zei iemand na afloop van die eveneens heroïsche halve finale over Koster. Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Redmar Cnossen moesten Tzum van een finaleplek afhouden. Een partij waarin Koster nog zoekende was naar zijn latere vorm. Te veel missers aan de opslag, een sterke Elzinga die halverwege even verzorgd moest worden. Niet fit, maar geducht in het perk. Weer staat Tzum met 5-4 achter en weer is het Koster die het noodlot afwendde met een boven slag op 6-2. Het wordt 6-6 en dan zakt Elzinga bijna door de grond als het de bal vanaf de boven kwaad retourneert.

Die laatste twee partijen moesten wel erg veel goed maken op deze Freule die over de gehele dag weinig spanning kende. Grote krachtsverschillen dus, maar met een slot dat als een lofzang in twee coupletten kan worden beschouwd. Het maakte alles goed van een relatief lange kaatsdag. Triomf en tragiek, een rollenspel dat kaatsen zo mooi maakt.

Prijswinnaars: 1. Tzum (Steven Koster, Robin Bender en Jorrit Palma); 2. Jellum-Beers (Wiebe Siemen Leenstra, Harold de Boer en Jelmer Miedema), 3. Bolsward (Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Redmar Cnossen); 4. Witmarsum (Jari Visser, Colin Baarda en Nick Visser); Leeuwarden (Harmen Zuidema, Otte Algra en Rein Breuker).