Ibo Nicolay moest wachten totdat zijn broer Wim Henk ook vijftig was. Met Engbert van der Meulen pakte dit trio nu de winst bij de bondspartij 50+ in IJlst

Ibo Nicolay moest een paar jaar geduld hebben voordat zijn jongere broer Wim Henk vijftig was, maar zaterdag werd dat wachten beloond. Samen met Engbert van der Meulen bezorgde het trio KF It Partoer de bondszege in de categorie 50+.

Wim Henk Nicolay pakte bij de elfde editie van NK 50+ in IJlst samen met Engbert van der Meulen en Ibo Nicolay de bondstitel namens Jelsum-Koarnjum-Britsum.

Wim Henk Nicolay pakte bij de elfde editie van NK 50+ in IJlst samen met Engbert van der Meulen en Ibo Nicolay de bondstitel namens Jelsum-Koarnjum-Britsum. Foto: Dijks Fotografie/Sietse de Boer

Daarmee ging de overwinning in de elfde editie van het NK voor heren 50+ in IJlst naar de 2013 opgerichte fusievereniging van Jelsum-Koarnjum-Britsum. In de finale rekende trio Vander Meulen overtuigend af met John Adema, Albert Walsweer en Jan Meindertsma van de afdeling Goutum, die in de vier omlopen tot aan de finale geen eerst tegen kregen. Maar tegen het partuur van de Britsumer broers, die samen twee maanden geleden de afdelingswedstrijd van Goënga ook al hadden gewonnen, was geen kruid gewassen (2-5 en 2-6).

,,Se hiene noch gjin buordsje tsjin. Wy pakten de earste trije buordsjes en doe bruts der wat by harren”, vond Wim Henk Nicolay. ,,Dy oare mannen binnen al in jier as 55. Ik bin foarich jier fyftich wurden en bin der dit jier foar it earst by. Ibo siet al in jier as fiif op my te wachtsjen, want dan hiene wy yn alle gefallen twa man.” En met Engbert van der Meulen als derde man had ‘It Partoer’ een mooi sluitend partuur. ,,Hy kin de twadde opslach fantastysk oppakke. Wy kinne dan yn guon partijen wat ôfwikselje en dat jout inoar wat rest.”

Gouden greep

Een gouden greep van het partuur, dat in de vier omlopen op weg naar de finale slechts vijf eerste inleverde. Daar kwam in de eindstrijd nog eens een spel bij, maar dat verstoorde amper het ritme bij de formatie van Jelsum-Koarnjum-Britsum. ,,Op en út is it wol goed en wy lieten net in soad sitte”, vertelde Wim Henk Nicolay, die in de finale vier keer boven sloeg en de partij met zijn tweede zitbal uitmaakte. In 2001 pakten de broers namens KV Britsum met Jouwert Nicolay al eens een vijfde prijs op de seniorenbond in Franeker.

In de halve finale rekende Goutum bijna fluitend af met Sint Jacobiparochie, nadat Heerenveen, Mantgum en Stiens ook al met een schone telegraaf waren afgeschminkt. KF It partoer gunde achtereenvolgens Morra-Lioessens, Jorwert en Witmarsum een eerst, waarna ‘Sint Nyk’ op een spel bleef staan; goed voor weer eens een derde prijs. Het was ook een van de vijf verenigingen die tot dusverre elke keer van de partij was en de eerste vijf edities als gastheer fungeerde. Maar nog nooit won, al was KV De Oorsprong er in Pingjum dichtbij in de finale tegen Franeker.

,,It keatsbûn seach it net sitten fanwege de kosten om der noch in NK by te krijen. Doe ‘t it yn stimming brocht waard, kaam it útstel dertroch en no is it mei tritich partoeren op de list net mear fuort te tinken”, constateerde initiator Jan de Wolff langs de zijlijn.

‘Zijn mannen’ versloegen inde laatste partij van de derde omloop jubilaris en organisator KV Hâld Moed uit IJlst, die naast de bondsvlag ook de aanmoedigingsprijs kreeg. ,,It is bysûnder dat in Drylster partoer de tredde omloop hellet op in NK”, zei opslager en bestuurslid Nico de Boer.

Prijswinnaars: 1. Jelsum-Koarnjum-Britsum (Engbert van der Meulen, Wim Henk Nicolay en Ibo Nicolay), 2. Goutum (John Adema, Albert Walsweer en Jan Meindertsma), 3. Sint Nicolaasga (Ludy Limburg, Klaas Meindertsma en Tiede Boorsma) en 3. Sint Jacobiparochie (Piet Machiela, Dirk Machiela en Jarig Katsma).


Cijfers IJlst NK 50+. Eerste omloop: 1. Goutum – 2. Heerenveen 5-0 en 6-0, 3. Mantgum – 4. Sint Annaparochie 5-5 en 6-6 (Mantgum wint), 5. Spannum – 6. Dronryp2 5-5 en 6-6 (Dronryp2 wint), 7. Anjum – 8. Bitgum 2-5 en 4-6, 9. Bolsward1 – 10. Minnertsga 5-4 en 6-2, 11. Harlingen – 12. Sint Jacobiparochie 2-5 en 6-6, 13. Berltsum – 14. Franeker 2-5 en 2-6, 15. Leeuwarden – 16. Witmarsum 5-5 en 2-6, 17. Morra-Lioessens – 18. Jelsum-Koarnjum-Britsum 1-5 en 4-6, 19. Jorwert – 20. Easterein2 5-4 en 6-0, 21. Goënga – 22. Sint Nicolaasga 2-5 en 4-6, 23. Winsum – 24. Huizum 5-2 en 6-4, 25. Dronryp1 – 26. Makkum 5-5 en 2-6, 27. Estaerein1 – 28. IJlst 5-5 en 0-6, 29. Bolsward2 – 30. Stiens 2-5 en 0-6. Tweede omloop : 1. Goutum – 3. Mantgum 5-0 en 6-2 , 6. Dronryp2 – 8. Bitgum 2-5 en 2-6, 9. Bolsward 1 – 12. Sint Jacobiparochie 0-5 en 4-6, 14. Franeker – 16. Witmarsum 5-5 en 6-6 (Witmarsum wint), 18. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 19. Jorwert 5-1 en 6-0, 22. Sint Nicolaasga – 23. Winsum 5-4 en 6-4, 26. Makkum – 28. IJlst 4-5 en 4-6, 30. Stiens staannd nummer. Derde omloop: 30. Stiens – 1. Goutum 0-5 en 4-6, 8. Bitgum – 12. Sint Jacobiparochie 2-5 en 2-6, 16. Witmarsum – 18. Jelsum-Koarnjum-Britsum 1-5 en 6-6, 22. Sint Nicolaasga – 28. IJlst 5-3 en 6-2. Halve finales: 1. Goutum – 12. Sint Jacobiparoschie 5-0 en 6-2, 18. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 22. Sint Nicolaasga 5-2 en 6-2. Finale: 1. Goutum – 18. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2-5 en 2-6.