Willem Westra en 125 jaar kaatsen in Arum

KV Willem Westra uit Arum is een van de meest vooraanstaande kaatsclubs van Fryslân. Vandaag bestaat de vereniging op de kop af 125 jaar.

Gerben Okkinga, voorzitter van de jubileumcommissie 125 jaar KV Willem Westra uit Arum, voor de beeltenis van de naamgever van de kaatsclub. Sinds dit voorjaar worden alle helden van de kaatsvereniging op fotodoek geëerd. Foto: Marchje Andringa

Gerben Okkinga, voorzitter van de jubileumcommissie 125 jaar KV Willem Westra uit Arum, voor de beeltenis van de naamgever van de kaatsclub. Sinds dit voorjaar worden alle helden van de kaatsvereniging op fotodoek geëerd. Foto: Marchje Andringa

Het had een bijzonder jaar moeten worden, het jaar 2020. Dat is het ontegenzeggelijk ook geworden, maar toch niet zoals Arum het zich had voorgesteld. Corona haalde een dikke streep door de festiviteiten van de jubilerende kaatsclub. Maar niet getreurd: volgend jaar zijn er nieuwe ronden en dus ook nieuwe kansen.

Oud-kaatser Gerben Okkinga (53) is voorzitter van de jubileumcommissie. Bij de installatie van de werkgroep, ruim twee jaar geleden, was het doel snel gesteld. ,,Wy woene oars as oars wêze. Net in tradisjoneel jubileum mei in resepsje, feestjûn, boek, revu en keatserij. Wy woene it oars dwaan.”

Maar hoe dan anders? Voor het antwoord op die vraag greep de commissie terug op het eigen verleden. Meer specifiek: naar de man naar wie de kaatsclub is vernoemd.

Prominent bestuurder

De op 18 april 1864 in Arum geboren onderwijzer Willem Westra was niet zomaar iemand binnen de kaatssport. Als (inmiddels) inwoner van Franeker richtte hij in 1893 in de voormalige universiteitsstad kaatsvereniging Jan Bogtstra op. Vier jaar later stond hij ook aan de basis van de vorming van de Nederlandse Kaatsbond (toen nog niet Koninklijk). Westra was de tevens eerste voorzitter van de bond, een functie die hij gedurende ruim 25 jaar vervulde, tot aan zijn overlijden op 21 februari 1923. Als eerbetoon werd nog datzelfde jaar de naam KV Arum omgedoopt in KV Willem Westra.

Saillant detail: met Wigle Sinnema is de voorzitter van de kaatsbond anno 2020 ook een Arumer. Je zou het toeval kunnen noemen, maar dan ga je te gemakkelijk voorbij aan de rijke geschiedenis van de kaatsclub. Zowel in sportief al als in bestuurlijk opzicht vertolkte KV Willem Westra door de vele jaren heen een niet te onderschatten rol.

Wy brûke wol in bytsje ús fantasij, want it moat ek wol wat 2020 wêze

Westra werd geboren in het huis naast café ’s Lands Welvaren, een van de vele dranklokalen die het dorp halverwege de negentiende eeuw rijk was en gelegen aan het huidige Kaatsplein. 125 jaar geleden werd op die plek kaatsclub Arum opgericht en volgend jaar - in het Willem+1-jaar - is er voor het pand andermaal een prominente rol weggelegd. Met steigerdoeken wordt het exterieur en het interieur van het gebouw (thans gebruikt voor opslag) omgetoverd tot een dorpscafé uit ver vervlogen tijden. ,,Der binne foto’s fan hoe’t it doedestiids wie. Wy brûke wol in bytsje ús fantasij, want it moat ek wol wat 2020 wêze.”

Het Kaatsplein, ’s Lands Welvaren en het kaatsveld zullen komend jaar het centrum vormen van de festiviteiten. Zo zal er onder meer een verloting zijn met als hoofdprijs een geheel verzorgde reis voor twee personen naar, jawel, Willemstad. Verder zal er ook veel aandacht zijn voor de jeugd (met onder meer een schoolkaatsproject), is er een fototentoonstelling en zijn er avonden ingeruimd voor een heus ‘keatscafé’, naar goed voorbeeld van het PC-café met presentator Geert van Tuinen.

Wy wolle besykje om Willem Westra echt ta libben te bringen

Een ander hoogtepunt is theaterstuk dat op het Kaatsplein wordt opgevoerd met Willem Westra (uiteraard) in de hoofdrol. ,,Wy wolle besykje om Willem Westra echt ta libben te bringen.” Niets is daarbij te dol. ,,It programma rint fan april oant en mei oktober. Al dy tiid sil Willem Westra der yn pak en mei in masker op de holle by wêze. It doel is dat der in rûlaasjesysteem komt, sadat mear Arumers de rol fan Willem spylje kinne.”

Tal van topkaatsers zagen in Arum het levenslicht of kwamen in Arum wonen. Gerrit Okkinga zette in 1970 vanuit Berltsum ‘voet aan wal’ in Arum. De hoofdonderwijzer, op dat moment acterend in de hoogste klasse van het kaatsen (destijds de eerste klasse), leidde niet alleen zijn beide zonen Gerben en Johan op tot topkaatsers, maar had ook oog voor heel het dorp. En nog veel verder. Vele jaren was Gerrit Okkinga bondstrainer. ,,En noch altyd is ús heit net fan it keatsfjild ôf te slaan en freegje guon keatsers nocht altyd syn rie.” Bij de Keatsskoalle Arum, opgezet door de Johan Okkinga en oud-topkaatser Tunno Schurer, is hij vaste meewerkende gast tijdens de trainingen.

De kennis van Gerrit Okkinga vertaalde zich in vele prijzen. Voor Gerben Okkinga was de Freulewinst van 1984 de mooiste. Na een derde prijs in 1982 en een tweede prijs in 1983 won hij in 1984 samen met Johan van IJs en Auke van der Meer in Wommels de gouden klokjes door in de finale St. Annaparochie met alles aan de hang te verslaan. In totaal won Arum de Freulepartij vijfmaal. Ook de Jong Nederland ging twee keer naar Arum.

Des te vreemder is het dat Arum de Bondspartij voor heren - ondanks zes finales - nog niet op de palmares heeft staan. Zo blijft er in Arum ook na 125 jaar nog wel wat te wensen over.

Binnenkort ook een jubileum te vieren? Mail naar sport@frieschdagblad.nl en wij zoeken u op

Nieuws

menu