Negende editie van de ZachteBal PC op het Sjûkelân in Franeker is met 64 parturen een impuls voor de kaatssport

Het is zaterdag weer een drukte van belang op het Sjûkelân als de negende editie van de ZachteBal PC plaats vindt. Anderhalve week na de zegetocht van Gert-Anne van der Bos c.s. is het kaatsveld op het Sternse Slotland in Franeker nog zichtbaar niet hersteld van die vorige krachtproef. Maar er staan ’s morgens weer traditioneel 64 parturen te trappelen om mee te doen aan de Zachtebal PC, die een jaar eerder vanwege de pandemie moest worden afgeblazen.

Er wordt op de ZachteBal PC in Franeker gekaatst op vier velden in de richting van De Bogt fen Guné.

Er wordt op de ZachteBal PC in Franeker gekaatst op vier velden in de richting van De Bogt fen Guné. Foto: Dijks Fotografie/Anne Waterlander

,,De ZachteBal PC is leechdrompelich en gemoedlik en der is in soad sfear. En yn ferliking mei it gewoane keatsen, it hoecht allegearre net”, zegt Klaas Malda, secretaris van het achtkoppige organisatiecomité. ,,Mar se wolle wol graach winne.” Het idee voor het evenement stamt uit eind 2011 en zonder corona had de ZachteBal PC zaterdag zijn tweede lustrum gevierd. ,,Der waard yn ús eagen te min gebrûk fan it Sjûkelân makke en wy wiene al in pear jier dwaande wat te betinken.”

Voor iedereen

Nieuws

menu