Gert-Jan Segers, lijsttrekker ChristenUnie, vindt dat de overheid weer een gezicht moet krijgen

De vier jaar die de ChristenUnie meeregeerde was de moeite waard, vindt lijsttrekker Gert-Jan Segers. Maar voor de volgende periode is er veel werk te doen voor de politiek. ,,De relatie tussen overheid en burger is broos geworden.”

De vier jaar die de ChristenUnie meeregeerde was de moeite waard, vindt partijleider Gert Jan Segers.

De vier jaar die de ChristenUnie meeregeerde was de moeite waard, vindt partijleider Gert Jan Segers. Foto: ANP

Het zijn rare verkiezingen erkent Gert-Jan Segers. ,,Je merkt toch dat de verkiezingen minder leven. Er is weinig ruimte voor andere onderwerpen naast corona. Terwijl we toch voor een periode van vier jaar staan met belangrijke punten.”

Het zijn punten die door de coronacrisis zijn blootgelegd. ,,In een crisis moet je het van elkaar hebben. Maar je ziet nu dat de samenleving te veel op zichzelf is aangewezen. Daarnaast zie je onvolkomenheden op de arbeidsmarkt, zoals zzp’ers die nu als eerste aan de kant zijn komen te staan.” Daarnaast laat de pandemie volgens Segers zien dat het leven niet maakbaar is, maar dat we kwetsbaar en feilbaar zijn. ,,We moeten bescheidener zijn over ons kunnen.”

Broos

Als vierde ziet Segers dat de relatie tussen overheid en burger broos is. ,,Er is in de eerste coronagolf veel gebeurd, er zijn verwachtingen gewekt die niet zijn ingelost. Zoals een slechte start van de vaccinatiecampagne, het datalek bij de GGD of de verpleeghuizen die op slot gingen – een maatregel waarvan je je nu kan afvragen of dat wel de juiste beslissing was.”

Er is een overheid ontstaan die niet thuis geeft. De overheid moet weer een gezicht krijgen

Die vertrouwenscrisis gaat volgens Segers overigens verder dan alleen de coronacrisis. ,,Er is een overheid ontstaan die niet thuis geeft. De overheid moet weer een gezicht krijgen.” Daarom moet er volgens de ChristenUnie-leider de komende jaren meer geld naar de organisaties die namens de overheid het contact met burgers voeren.

Dat er nu door de coronacrisis in de campagne nauwelijks ruimte is om over de verdere toekomst van Nederland te spreken, sluit aan bij een ergernis van Segers. ,,Mijn irritatie over de Nederlandse politiek is dat het te veel crisispolitiek is. Eerst hadden we de financiële crisis, toen de asielcrisis, nu de coronacrisis. En premier Mark Rutte is een goede crisismanager en blust de brandjes. Maar ik wil vergezichten en die komen niet van de VVD”, aldus Segers. ,,Veel politici turen te veel naar de radar en kijken te weinig naar het kompas.”

Stikstofcrisis

Een andere crisis in de afgelopen kabinetsperiode was de afwikkeling van de stikstofcrisis. Het was landbouwminister Carola Schouten, nu nummer twee op de ChristenUnie–lijst, die daar verantwoordelijk voor was. Segers hoopt dat nu er een nieuwe stikstofwet is de landbouwsector weer verder kan kijken. Daarin blijft kringlooplandbouw voor de ChristenUnie een belangrijk punt. ,,Aan de ene kant zie je partijen die alleen maar oog hebben voor natuur. Maar het D66-idee voor de halvering van de veestapel is een hardvochtig voorstel voor boeren. Aan de andere kant zijn er partijen die boeren de valse hoop geven dat alles bij het oude kan blijven.”

Landbouw en natuur is volgens Segers geen tegenstelling. ,,Jonge boeren willen ook aan natuurbeheer doen, maar we moeten ze daar wel toe in staat stellen. We moeten weg van het ouderwets doorduwen naar grootschaligheid met veel schulden”, zegt Segers. Dan moet een boer wel een eerlijke prijs voor zijn product krijgen, zegt hij. ,,Het gat tussen wat de klant betaalt en wat de boer krijgt is te groot. Wij willen dat een deel van de winst van supermarkten in een omschakelfonds voor boeren komt.”

Jonge boeren willen ook aan natuurbeheer doen, maar we moeten ze daar wel toe in staat stellen. We moeten weg van het ouderwets doorduwen naar grootschaligheid

De vier jaar die de CU meeregeerde was de moeite waard, vindt Segers. ,,We hebben het verschil kunnen maken.” Hij verwijst naar het onderwijs waar meer geld naar toe kon en de vrijheid van onderwijs verruimd werd ,,terwijl de druk hierop maatschappelijk toeneemt”, is er geld bijgekomen voor gezinnen en is er met de regiodeals en de kleinescholentoeslag voor de regio opgekomen: ,,Het mocht geen Randstadkabinet worden”.

De partij heeft ook moeten slikken, geeft Segers toe, al ging de afschaffing van de dividendbelasting uiteindelijk toch niet door, en werd het kinderpardon alsnog verruimd. ,,Maar de vluchtelingen in kamp Moria hebben we onvoldoende kunnen helpen. En de wietexperimenten - als ik eerlijk ben hoop ik dat ze mislukken. Drugs zijn niet normaal en geven geen toekomst voor jongeren.”

Belastingstelsel

Volgens Segers moet een nieuw kabinet werken aan betaalbaar wonen, verkleining van de kloof tussen flexwerk en vaste contracten en moet het zorgstelsel minder kwetsbaar worden. Ook het belastingstelsel moet op de schop. ,,De welvaart moet beter worden verdeeld en er moet meer ruimte komen voor gezinnen om voor elkaar te zorgen”, zegt Segers. ,,De financiële winst is vooral naar het bedrijfsleven gegaan en de overheid en te weinig naar gezinnen”.

Ook als het straks als initiatiefwet zou worden aangenomen, dan kan een kabinet met de ChristenUnie erin dit niet uitvoeren

Segers wil met zijn partij best nog een keer in een coalitie stappen, maar niet ten koste van zijn idealen. Onderwerpen als onderwijsvrijheid, asielbeleid of medisch-ethische kwesties zijn dan belangrijk.

,,Als je dan kijkt naar de voltooidlevenwet van D66 , dan is dat cruciaal. Als een oudere zegt: ‘Ik heb het gevoel dat ik er niet meer toe doe,’ wat is dan het antwoord? Hier heb je een pil of investeer je in het tegengaan van eenzaamheid? Ik weet het antwoord wel. En als je het niet van mij wilt aannemen, luister dan naar de psychiaters, huisartsenvereniging KNMG of naar onderzoekers als Els van Wijngaarden en Paul Schnabel. We hebben deze wet vier jaar kunnen tegenhouden. Ook als het straks als initiatiefwet zou worden aangenomen, dan kan een kabinet met de ChristenUnie erin dit niet uitvoeren.”

Nieuws

menu