Gemeente Noardeast-Fryslân zoekt nog naar de juiste balans | Kiezen in Noardeast-Fryslân

‘Trochpakke! Mei elkoar foarút’. Met dat thema ging in januari 2019 de allereerste coalitie van de gemeente Noardeast-Fryslân van start.

De Admiraliteitsdagen in Dokkum in 2019.

De Admiraliteitsdagen in Dokkum in 2019. Foto: Jilmer Postma

De nog jonge gemeente stond drie jaar geleden voor een behoorlijke uitdaging. Men moest de bestuursculturen van de door herindeling verdwenen gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. samen zien te brengen. Om dat voor elkaar te krijgen werd na verkiezingen op 21 november 2018 ingezet op de samenstelling van een brede coalitie. De partijen CDA, FNP, Sociaal in Noardeast-Fryslân (S!N), ChristenUnie en VVD sloten een akkoord en gingen aan de slag.

Nieuws

menu