Brede welvaart staat bij vijf van de zeventien partijen op de agenda. Toerisme is een 'banenmotor', maar ook een bedreiging van de rust van de Friezen

Met ‘Lok op 1’ en brede welvaart als inzet in plaats van alleen te kijken naar economische groei, onderscheidde het provinciaal beleid zich in de afgelopen bestuursperiode. Voor de komende verkiezingen reppen echter slechts vijf van de zeventien partijen nog over brede welvaart.

Toerisme is een banenmotor, maar wel graag de rustzoekende toerist in Fryslân, vinden verschillende politieke partijen.

Toerisme is een banenmotor, maar wel graag de rustzoekende toerist in Fryslân, vinden verschillende politieke partijen. Foto: Jilmer Postma

Het zijn GrienLinks , Partij voor de Dieren ( PvdD ), ChristenUnie ( CU ), JA21 en VVD die het belang van een brede welvaart in hun programma’s onderkennen. De VVD zegt er zelfs trots op te zijn dat bij het maken van beleid niet alleen wordt gekeken naar de economische effecten. Met de zeventien SDG’s ( sustainable development goals ) als uitgangspunt willen de liberalen dit beleid zelfs intensiveren.